Elektroninis „vDienynas“ – šiuolaikiško mokytojo pagalbininkas

Patogus ir greitas mokymo proceso organizavimas, operatyvus ir sklandus informacijos dalinimasis su mokiniais, mokinių tėvais, mokytojais ir mokyklos administracija – tokią naudą yra pasirengęs užtikrinti „vDienynas“.

Užsisakykite dabar!

Ekrano vaizdai

Galimybės

Mokytojai gali pildyti savo dėstomų dalykų pamokų turinį, rašyti mokiniams pažymius, žymėti praleistas pamokas, rašyti pastabas, išvesti pusmečių ir trimestrų pažymius pagal sistemos automatiškai suskaičiuotą pažymių vidurkį.

Mokyklos vadovai gali stebėti mokytojų darbą su elektroniniu dienynu, mokinių pažangumą ir lankomumą, formuoti mokinių pusmečių, trimestrų ir visų mokslo metų pasiekimų ataskaitas.

Klasių auklėtojai gali tikrinti klasės dienynus, peržiūrėti ir spausdinti klasės mokinių pažymių knygeles, pildyti informaciją apie mokinių lankomumą, formuoti lankomumo ataskaitas, rašyti tėvams pranešimus, pastabas auklėtiniams.

Mokiniai gali matyti savo mokymosi rezultatus, namų darbų užduotis ir ko buvo mokomasi per pamokas.

Tėvai gali stebėti savo vaikų įvertinimus, lankomumą, pastabas, ko buvo mokomasi per pamokas ir namų darbų užduotis. Prisijungimas prie sistemos galimas bet kurioje vietoje, kur yra interneto ryšys, pavyzdžiui, darbe.

Sistemos administratorius gali paprastai įvesti ir redaguoti pradinius elektroninio dienyno duomenis arba juos importuoti iš Excel ir kitų programų.